1396 آذر 27 دوشنبه

مشخصات طبيعي و جغرافیایی استان

استان البرز با وسعتي حدود 5142 كيلومتر مربع بين 35 درجه و31 دقيقه تا 36 درجه و 21 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 10 دقيقه تا 51 درجه و30 دقيقه طول شرقي واقع شده است. اين استان از شمال به استان مازندران، از جنوب شرقي به استان تهران، از جنوب غربي به استان مركزي، از غرب به استان قزوین و از شرق بهاستان تهران محدود است. استان البرز بين خط‌ الرأس چين‌خوردگي البرز مركزي و حاشيه غربي دشت كوير واقع شده و به اين ترتيب آب و هواي استان عمدتاً متأثر از عاملارتفاع مي‌باشد. 81/0 درصد از سطح استان را جنگلها تشکیل می دهند همچنین مراتع 3/72 درصد از وسعت استان را شامل می شودو 8/0 درصد وسعت استان نیز بیابانی است.5/50 درصد مراتع دارای پوشش خوب، 8/33 درصد مراتع دارای پوشش متوسط و 6/15 درصدمراتع دارای پوشش فقیر است.

مساحت حوزه‎‎‎‎های آبخیز و اراضی کشاورزی، شهری و سطوح بیابان استان البرز 534809 هکتار است که در تقسیم‎بندیکلی شامل حوزه آبخیز سدهای موجود (سد امیرکبیر)، حوزه آبخیز سد سفید رود و حوض آبخیز داخلی می‎باشد. حوزه آبخیز سدهای استان با مساحت 308064 هکتار شامل حوزه آبخیز سد امیرکبیر (کرج) و سد سفید رود معادل 17/39 درصد مساحت حوزه‎های آبخیزاستان می‎باشد. مساحت حوزه آبخیز سد کرج84894 هکتار بوده و مساحت حوزه آبخیز سدسفید رود در استان البرز 123172 هکتار است که 69/0 درصد از مساحت کل حوزه سد سفیدرود بوده و شامل سد طالقان به مساحت 94402 هکتار و زیر حوزه‎های پایین‎دست طالقان به مساحت 28770 هکتار می‎باشد. حوزه‎های آبخیز داخلی به انضمام اراضی کشاورزی، شهری و سطوح بیابان با وسعت 326745 هکتار شامل حوزه‎های داخلی و شهری است که 83/60 درصد مساحت حوزه‎های آبخیز استان را شامل می‎شود.