1396 مرداد 04 چهارشنبهاین شهرستان بامساحت 77 کیلومترمربع به مرکزیت شهرفردیس، دارای دو بخش، چهاردهستان، دو شهر(فردیس و مشکین دشت)  و 7 آبادي داراي سکنه می باشد.

1-  بخش مرکزی

* دهستان فردیس

* دهستان وحدت

2-  بخش مشکین دشت

* دهستان مشکین آباد

* دهستان فرخ آباد

شهر : مشکین دشت

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان فردیس


جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان فردیس لطفا روی تصویر زیر کلیلک نمایید