1396 آذر 27 دوشنبه

 


این شهرستان بامساحت 1124 کیلومترمربع به مرکزیت طالقان، دارای دو بخش، چهار دهستان، یک شهر (طالقان) و 83  آبادي داراي سکنه می باشد.

1- بخش مرکزی طالقان

* دهستان پائین طالقان

* دهستان میان طالقان

 شهر : طالقان

2- بخش بالاطالقان

* دهستان جوستان

* دهستان کناررود

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان طالقان

جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان طالقان لطفا روی تصویر زیر کلیلک نمایید