1396 آذر 27 دوشنبهاین شهرستان بامساحت 790 کیلومترمربع به مرکزیت شهر اشتهارد، دارای دو بخش،چهار دهستان، یک شهر(اشتهارد) و48 آبادي داراي سکنه می باشد.

1- بخش مرکزی

   * دهستان ایپک

   * دهستان صحت آباد

شهر : اشتهارد

2-  بخش پلنگ آباد

   * دهستان پلنگ آباد

   * دهستان جارو

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اشتهارد

جهت مشاهده پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان اشتهارد لطفا روی تصویر زیر کلیلک نمایید