1396 آذر 27 دوشنبه
-انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص وضعيت مسايل و مشكلات بانوان استان در ابعاد زندگي، خانوادگي، اجتماعي وجهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان ج.ا.ا


- مطالعه ،بررسي وبرنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارآيي ودانش عمومي خانواده ها وبانوان


- نظارت بر نحوه فعاليت كانون هاي فرهنگي اجتماعي زنان استان وتلاش براي فعال سازي و تاسيس كانون درشهرستان هاي استان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف

- شناسايي ،ارتباط و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد زنان وبهره مندي از مشاركت آنان دراجراي طرح ها و برنامه هاي اموربانوان وخانواده به آنان


- برقراري ارتباط مستمر با دفتراموربانوان وخانواده وزارت كشور جهت اجراي خط مشي ها، سياست ها،دستورالعمل هاي ابلاغي و ارايه گزارش هاي لازم در چارچوب وظايف محوله


    - شناسايي واستخراج مسايل ومشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي، رفاهي براي خانواده ها و بانوان استان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط جهت رفع مشكلات


-مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی استان و برنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور


-مطالعه وبررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی زنان


-تعیین مسائل و مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات


- نظارت بر تعاوني هاي بانوان استان و بررسي مسايل ومشكلات آنها وتلاش جهت فعال سازي وگسترش آن به منظور اشتغال زايي و افزايش روحيه تعاون و مشاركت زنان


- توجه به بخش ورزش بانوان استان  وبررسي مسايل ومشكلات زنان  در زمينه ورزش،تلاش جهت ترويج فرهنگ ورزش  


 - پيگيري هاي لازم براي احداث پارك بانوان وتوسعه فضاهاي تفريحي وفرهنگي براي بانوان


 - انجام بازديد از طرح ها و برنامه هاي مربوط به حوزه زنان وخانواده و ديدار با اقشار مختلف بانوان در مناسبت هاي مختلف در سطح استان


- اقدام جهت ايجاد بانك اطلاعاتي بانوان استان


- برقراري ارتباط مستمر با سازمان ها ودستگاه هاي اجرايي استان  در حوزه اموربانوان به منظور تبادل نظر وآگاهي از طرح ها وبرنامه ها وايجاد هماهنگي در جهت رفع مسايل و مشكلات زنان در استان