1396 آذر 27 دوشنبه

-تهیه وتنظیم برنامه های مربوط به مصاحبه های مطبوعاتی،رادیویی و تلویزیونی و سخنرانی های استاندار و دیگر مقامات استانداری با توجه به خط ومشی های تعیین شده

-تهیه وتنظیم برنامه های مراسم وبازدید ها با همکاری واحدهای مربوطه

-ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولین استانداری از طریق تشکیل جلسات وبرپایی سخنرانی ها با همکاری واحدهای ذیربط

-برقراری و ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی ریاست جمهوری و وزارت کشور به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط مشی های کاری دولت در استان

-برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در سطح استان به منظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه وظایف محوله

-تماس مستمر و مداوم با ائمه جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به منظور کسب نظرات مشورتی در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنین مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابیه و انعکاس آن به مقامات اجرایی استان

-بررسی جراید و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر استاندار

-برنامه ریزی به منظور ایجاد و تاسیس و نگهداری کتابخانه ای متناسب با نیاز فعالیت های مختلف استانداری