1396 بهمن 03 سه شنبه

مدارک مورد نیاز :

1- کپی پروانه 2- کپی کارت ملی 

3- کپی شناسنامه 4- کپی مدرک تحصیلی

5- کپی کارت پایان خدمت

* حضور شخص دارنده گواهینامه الزامی می باشد.

جهت مشاهده فلوچارت خدمت اینجا کلیک کنید.

مشخصات انتقال دهنده پروانه اشخاص حقیقی / حقوقی (مدیر عامل)
  

 
   
 
 

    

 

سایر مشخصات انتقال دهنده پروانه (اشخاص حقوقی)

مشخصات انتقال گیرنده پروانه اشخاص حقیقی / حقوقی (مدیر عامل)
  


 

سایر مشخصات انتقال گیرنده پروانه (اشخاص حقوقی)
 

   
 
      
نشانی و مشخصات دقیق دفتر